Spis treści czasopisma „Fides” nr 1(34) 2012

Ukazał się kolejny numer czasopisma „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” - nr 1 (34) za rok 2012. Przypominamy, że od nr 1-2 z 2009 roku nasz biuletyn jest czasopismem recenzowanym. Począwszy od obecnego numeru czasopismo redaguje Zarząd Federacji, redaktorem naczelnym jest pani dr Bogumiła Warząchowska, kierownik Biblioteki Teologicznej UŚ w Katowicach. Podajemy spis treści i zapraszamy do lektury w bibliotekach. W tym roku planowany jest jeszcze drugi numer biuletynu.