Polecane strony

Zasoby cyfrowe

 1. Open Access Digital Theological Library
  A virtual library for theology, religious studies, and related disciplines

 2. Federacja Bibliotek Cyfrowych
  Wyszukiwarka w zasobach bibliotek cyfrowych i dodatkowe informacje

 3. Europeana
  Europejska cyfrowa biblioteka, muzeum i archiwum

 4. Arianta
  Polskie czasopisma elektroniczne (religioznawstwo i teologia)

 5. Kolekcja Biblioteki PWT we Wrocławiu
  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

 6. Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu
  Dziedzictwo kulturowe, materiały regionalne, prace naukowe

 7. Dominikańska biblioteka cyfrowa „Armarium”
  Najcenniejsze pozycje z księgozbioru, archiwalia, czasopisma wydawane przez dominikanów

 8. Biblioteka Cyfrowa Diecezji Legnickiej
  Dziedzictwo kulturowe ze zbiorów Biblioteki WSD Diecezji Legnickiej oraz Biblioteki Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

 9. Z Biblioteki OO. Kapucynów w Krośnie
  Kolekcja w Krośnieńskiej Bibliotece Cyfrowej

 10. Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Theologie und Religionswissenschaft)
  Katalog czasopism elektronicznych

 11. Biblical Studies.org.uk
  An Internet Resource for Studying the Bible [chrześcijanie ewangeliczni]

 12. Digital Dead Sea Scroll
  Rękopisy znad Morza Martwego (Qumran) w wersji cyfrowej

 13. GlobeTheoLib
  Global Digital Library on Theology and Ecumenism

 14. Codex Sinaiticus
  Kodeks Synajski online

 15. Versita - Theology, Religious Studies
  Czasopisma i książki Open Access wydawnictwa De Gruyter