Polecane strony

Zasoby cyfrowe

 1. Federacja Bibliotek Cyfrowych
  Wyszukiwarka w zasobach polskich bibliotek cyfrowych

 2. Europeana
  Europejska cyfrowa biblioteka, muzeum i archiwum

 3. Arianta
  Polskie czasopisma elektroniczne (religioznawstwo i teologia)

 4. Kolekcja Biblioteki PWT we Wrocławiu
  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

 5. Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu
  Dziedzictwo kulturowe, materiały regionalne, prace naukowe

 6. Dominikańska biblioteka cyfrowa „Armarium”
  Najcenniejsze pozycje z księgozbioru, archiwalia, czasopisma wydawane przez dominikanów

 7. Biblioteka Cyfrowa Diecezji Legnickiej
  Dziedzictwo kulturowe ze zbiorów Biblioteki WSD Diecezji Legnickiej oraz Biblioteki Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

 8. Z Biblioteki OO. Kapucynów w Krośnie
  Kolekcja w Krośnieńskiej Bibliotece Cyfrowej

 9. Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Theologie und Religionswissenschaft)
  Katalog czasopism elektronicznych

 10. Open Access Digital Theological Library
  A virtual library for theology, religious studies, and related disciplines

 11. Biblical Studies.org.uk
  An Internet Resource for Studying the Bible [chrześcijanie ewangeliczni]

 12. Digital Dead Sea Scroll
  Rękopisy znad Morza Martwego (Qumran) w wersji cyfrowej

 13. GlobeTheoLib
  Global Digital Library on Theology and Ecumenism

 14. Codex Sinaiticus
  Kodeks Synajski online