Działalność

20-lecie Federacji

W Krakowie w dniach 12-14 września odbyło się 17. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych „FIDES”. Federacja w 20-lecie swojego powstania nadała honorowe członkostwo pięciu osobom, mającym szczególne zasługi dla „FIDES” – sekretarzowi generalnemu Konferencji Episkopatu Polski bp. Stanisławowi Budzikowi, dyrektorowi Biblioteki Narodowej dr. Tomaszowi Makowskiemu, prof. Marii Kocójowej, prof. Marii Pidłypczak-Majerowicz i rektorowi PWT we Wrocławiu ks. prof. Waldemarowi Irkowi. Podczas obrad przedstawiciele ponad 40 bibliotek kościelnych uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Bibliotekę Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz zwiedzili nowoczesną siedzibę tej Biblioteki. Jubileuszowej mszy św. dziękczynnej przewodniczył delegat Episkopatu Polski bp Andrzej Siemieniewski.

Nowy numer biuletynu FIDES

Ukazał się kolejny podwójny numer czasopisma FIDES : Biuletyn Bibliotek Kościelnych - 2010, nr 1-2 (30-31). Od poprzedniego numeru, tj. 2009, nr 1-2, nasz biuletyn jest czasopismem recenzowanym. Redaktorem naczelnym czasopisma jest ks. dr hab. Jan Bednarczyk, dyrektor Biblioteki UPJPII w Krakowie, a sekretarzem redakcji pani Bogumiła Warząchowska, kierownik Biblioteki Teologicznej UŚ w Katowicach. Podajemy spisy treści dwóch ostatnio wydanych numerów: 2010, nr 1-2 oraz 2009, nr 1-2. Zapraszamy do lektury w bibliotekach. Zachęcamy też do przysyłania materiałów na tematy związane z działalnością bibliotek kościelnych, zwłaszcza należących do Federacji.

Zaproszenie na XVII Walne Zgromadzenie FIDES

Zarząd Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Biblioteka Główna Polskiej Prowincji Księży Zmartwychwstańców zapraszają na XVII Walne Zgromadzenie Federacji, które odbędzie się w Krakowie w dniach 12-14 września 2011 roku. Podczas tego spotkania świętować będziemy jubileusz 20-lecia działalności FIDES. Gościć nas będzie dyrektor Biblioteki Księży Zmartwychwstańców - ks. Dariusz Tabor CR. Zakwaterowanie i obrady w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Zmartwychwstańców, ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1, 30-320 Kraków.

Czytaj więcej...

Uruchomienie Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych

2 kwietnia 2011 roku – w hołdzie Janowi Pawłowi II – Federacja „FIDES” uruchamia nowy serwis informacyjny: Elektroniczną Bibliografię Nauk Teologicznych. Baza jest tworzona we współpracy z Biblioteką Narodową, zgodnie z listem intencyjnym, podpisanym 25 października ubiegłego roku. Aktualnie zawiera prawie 63 tys. opisów artykułów. Nowością jest połączenie w jednej bazie bibliografii zawartości czasopism z zawartością prac zbiorowych. Szeroko mają być też wykorzystane zbiory bibliotek cyfrowych – poprzez podawanie odnośników do pełnych tekstów. Bibliografia FIDES jest pomyślana jako kontynuacja „Bibliografii Nauk Kościelnych za lata 1940-1979” stworzonej przez ATK w Warszawie – stąd obejmuje dokumenty wydawane od 1980 roku. Zapraszamy do współtworzenia tej bibliografii oraz do szerokiego jej wykorzystania. Więcej...

Powstaje Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych

List intencyjny w sprawie współpracy przy tworzeniu Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych podpisały w poniedziałek, 25 października, Biblioteka Narodowa i Federacja Bibliotek Kościelnych „FIDES”. Bibliografia rejestrować będzie zawartość ponad 170 tytułów czasopism teologicznych i religioznawczych oraz prac zbiorowych wydawanych przez uczelnie kościelne od roku 1980. List intencyjny podpisali dyrektor BN dr Tomasz Makowski i przewodniczący zarządu Federacji „FIDES” ks. dr Jerzy Witczak.

Czytaj więcej...

XVI Walne Zgromadzenie FIDES

Na zaproszenie ks. dr. Tadeusza Ceynowy, dyrektora Biblioteki WSD Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, XVI Walne Zgromadzenie Federacji FIDES odbyło się w Koszalinie w dniach 20-23 września 2010. Więcej informacji i program Walnego Zgromadzenia - na stronie Biblioteki WSD w Koszalinie.

XV Walne Zgromadzenie FIDES

W dniach 7-10 września 2009 r. odbyło się w Olsztynie w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej "Hosianum" XV Walne Zgromadzenie Federacji FIDES.

Czytaj więcej...

Historia Federacji w skrócie (1991-2006)

Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides” zainicjowana została 23 września 1991 roku w Warszawie na spotkaniu zorganizowanym przez ks. Krzysztofa Goneta, ówczesnego wicedyrektora Biblioteki Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego.

Czytaj więcej...

Uruchomienie Księgozbioru Wirtualnego Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

Uroczystego otwarcia biblioteki wirtualnej (cyfrowej) FIDES dokonał ks. bp Piotr Jarecki, sufragan Archidiecezji Warszawskiej, w dniu 27 września 2006 r., podczas obrad XII Walnego Zgromadzenia FIDES.

Czytaj więcej...