Działalność

Program 18. Walnego Zgromadzenia

Znamy już szczegóły XVIII Walnego Zgromadzenia Federacji FIDES, które odbędzie się w Opolu w Bibliotece Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w dniach 18-20 września 2012 r. Program przewiduje m.in. obrady i wykłady zaproszonych gości oraz zwiedzanie Biblioteki WT, Centralnej Biblioteki Caritas i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II. Ponadto w ostatnim dniu planowana jest wycieczka na Górę Św. Anny i do Kamienia Śląskiego, gdzie w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się spotkanie z abp. Alfonsem Nossolem. Zapraszamy do wzięcia udziału! Zob. Pełny program XVIII Walnego Zgromadzenia (pdf) 

Zapowiedź XVIII Walnego Zgromadzenia

Zarząd Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES oraz Biblioteka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i Centralna Biblioteka Caritas im. Józefa von Eichendorffa w Opolu zapraszają na XVIII Walne Zgromadzenie Federacji, które odbędzie się w Opolu w dniach 18-20 września 2012 r. Gościć nas tam będzie Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu i jego Rektor, ks. dr Grzegorz Kadzioch. Zakwaterowanie mamy zapewnione w budynku Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. W programie m.in. zwiedzanie Biblioteki WTUO i Centralnej Biblioteki Caritas oraz wykłady zaproszonych gości. Podczas spotkania przewidziany jest również wyjazd na Górę św. Anny i do Kamienia Śląskiego. Szczegóły organizacyjne podamy wkrótce.

Biuletyn FIDES 2011 i ...

Biuletyn FIDESDzięki staraniom Zarządu i Redakcji ukazał się kolejny podwójny numer czasopisma „FIDES : Biuletyn Bibliotek Kościelnych” za rok 2011, nr 1-2 (32-33). Przypominamy, że od nr 1-2 z 2009 roku nasz biuletyn jest czasopismem recenzowanym. Redaktorem naczelnym czasopisma jest ks. dr hab. Jan Bednarczyk, dyrektor Biblioteki UPJPII w Krakowie, a sekretarzem redakcji pani Bogumiła Warząchowska, kierownik Biblioteki Teologicznej UŚ w Katowicach. Podajemy tu jego spis treści i zapraszamy do lektury w bibliotekach. Zachęcamy też do przysyłania materiałów na tematy związane z działalnością bibliotek kościelnych, zwłaszcza należących do Federacji.

Jednocześnie zachęcamy do przeczytania historycznego pierwszego numeru Biuletynu z roku 1995, który po digitalizacji dostępny jest od dzisiaj w Księgozbiorze Wirtualnym FIDES.

20-lecie Federacji

W Krakowie w dniach 12-14 września odbyło się 17. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych „FIDES”. Federacja w 20-lecie swojego powstania nadała honorowe członkostwo pięciu osobom, mającym szczególne zasługi dla „FIDES” – sekretarzowi generalnemu Konferencji Episkopatu Polski bp. Stanisławowi Budzikowi, dyrektorowi Biblioteki Narodowej dr. Tomaszowi Makowskiemu, prof. Marii Kocójowej, prof. Marii Pidłypczak-Majerowicz i rektorowi PWT we Wrocławiu ks. prof. Waldemarowi Irkowi. Podczas obrad przedstawiciele ponad 40 bibliotek kościelnych uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Bibliotekę Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz zwiedzili nowoczesną siedzibę tej Biblioteki. Jubileuszowej mszy św. dziękczynnej przewodniczył delegat Episkopatu Polski bp Andrzej Siemieniewski.

Nowy numer biuletynu FIDES

Ukazał się kolejny podwójny numer czasopisma FIDES : Biuletyn Bibliotek Kościelnych - 2010, nr 1-2 (30-31). Od poprzedniego numeru, tj. 2009, nr 1-2, nasz biuletyn jest czasopismem recenzowanym. Redaktorem naczelnym czasopisma jest ks. dr hab. Jan Bednarczyk, dyrektor Biblioteki UPJPII w Krakowie, a sekretarzem redakcji pani Bogumiła Warząchowska, kierownik Biblioteki Teologicznej UŚ w Katowicach. Podajemy spisy treści dwóch ostatnio wydanych numerów: 2010, nr 1-2 oraz 2009, nr 1-2. Zapraszamy do lektury w bibliotekach. Zachęcamy też do przysyłania materiałów na tematy związane z działalnością bibliotek kościelnych, zwłaszcza należących do Federacji.

Zaproszenie na XVII Walne Zgromadzenie FIDES

Zarząd Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Biblioteka Główna Polskiej Prowincji Księży Zmartwychwstańców zapraszają na XVII Walne Zgromadzenie Federacji, które odbędzie się w Krakowie w dniach 12-14 września 2011 roku. Podczas tego spotkania świętować będziemy jubileusz 20-lecia działalności FIDES. Gościć nas będzie dyrektor Biblioteki Księży Zmartwychwstańców - ks. Dariusz Tabor CR. Zakwaterowanie i obrady w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Zmartwychwstańców, ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1, 30-320 Kraków.

Czytaj więcej...

Uruchomienie Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych

2 kwietnia 2011 roku – w hołdzie Janowi Pawłowi II – Federacja „FIDES” uruchamia nowy serwis informacyjny: Elektroniczną Bibliografię Nauk Teologicznych. Baza jest tworzona we współpracy z Biblioteką Narodową, zgodnie z listem intencyjnym, podpisanym 25 października ubiegłego roku. Aktualnie zawiera prawie 63 tys. opisów artykułów. Nowością jest połączenie w jednej bazie bibliografii zawartości czasopism z zawartością prac zbiorowych. Szeroko mają być też wykorzystane zbiory bibliotek cyfrowych – poprzez podawanie odnośników do pełnych tekstów. Bibliografia FIDES jest pomyślana jako kontynuacja „Bibliografii Nauk Kościelnych za lata 1940-1979” stworzonej przez ATK w Warszawie – stąd obejmuje dokumenty wydawane od 1980 roku. Zapraszamy do współtworzenia tej bibliografii oraz do szerokiego jej wykorzystania. Więcej...

Powstaje Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych

List intencyjny w sprawie współpracy przy tworzeniu Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych podpisały w poniedziałek, 25 października, Biblioteka Narodowa i Federacja Bibliotek Kościelnych „FIDES”. Bibliografia rejestrować będzie zawartość ponad 170 tytułów czasopism teologicznych i religioznawczych oraz prac zbiorowych wydawanych przez uczelnie kościelne od roku 1980. List intencyjny podpisali dyrektor BN dr Tomasz Makowski i przewodniczący zarządu Federacji „FIDES” ks. dr Jerzy Witczak.

Czytaj więcej...

XVI Walne Zgromadzenie FIDES

Na zaproszenie ks. dr. Tadeusza Ceynowy, dyrektora Biblioteki WSD Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, XVI Walne Zgromadzenie Federacji FIDES odbyło się w Koszalinie w dniach 20-23 września 2010. Więcej informacji i program Walnego Zgromadzenia - na stronie Biblioteki WSD w Koszalinie.

XV Walne Zgromadzenie FIDES

W dniach 7-10 września 2009 r. odbyło się w Olsztynie w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej "Hosianum" XV Walne Zgromadzenie Federacji FIDES.

Czytaj więcej...