Działalność

21. Walne Zgromadzenie Federacji FIDES

21. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES odbędzie się w tym roku w Lublinie w dniach 1-3 września na zaproszenie Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tegoroczne walne zgromadzenie odbywa się w dwudziestą rocznicę zatwierdzenia Statutu i oficjalnego erygowania Federacji przez Konferencję Episkopatu Polski (w dniu 18 marca 1995 roku). Aktualny program na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

Czytaj więcej...

Centralny Katalog Bibliotek Kościelnych FIDES

16 czerwca br. uruchomiony został Centralny Katalog Bibliotek Kościelnych FIDES. Katalog zawiera na razie tylko informacje o skatalogowanych zbiorach książek Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Sukcesywnie będą do niego dołączane katalogi innych bibliotek uczestniczących w projekcie.

Czytaj więcej...

Powstanie Centralny Katalog Bibliotek Kościelnych

29 listopada w Bibliotece Księży Misjonarzy w Krakowie przedstawiciele ośmiu bibliotek zdecydowali o utworzeniu wspólnego Centralnego Katalogu Bibliotek Kościelnych FIDES.

Czytaj więcej...

Zakończyło się 19. Walne Zgromadzenie

W środę 4 września we Wrocławiu zakończyło się 19. Walne Zgromadzenie Federacji. W ostatnim dniu odbyły się wybory władz FIDES na kolejną trzyletnią kadencję. Przewodniczącym zarządu został wybrany ponownie ks. Jerzy Witczak, dyrektor Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Poza tym w składzie zarządu zaszła tylko jedna zmiana. W skład zarządu weszli ponownie: dr Bogumiła Warząchowska (kierownik Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) - jako wiceprzewodnicząca, ks. Tomasz Garwoliński (dyrektor Biblioteki WSD Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie) - sekretarz i rzecznik prasowy oraz ks. dr Wacław Umiński CM (dyrektor Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie) - skarbnik. Nowym członkiem zarządu został ks. Andrzej Jakóbczak - dyrektor Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Ponadto wybrana została komisja rewizyjna w składzie: o. Grzegorz Filipiuk OFMCap (przewodniczący), Ewa Poleszak i Edwin Klessa. W walnym zgromadzeniu uczestniczyło 69 osób z 43 bibliotek członkowskich Federacji.

19. Walne Zgromadzenie Federacji FIDES

Zarząd Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES oraz Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu zapraszają na XIX Walne Zgromadzenie Federacji, które odbędzie się we Wrocławiu w dniach 2-4 września 2013 r. w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym.

Czytaj więcej...

Spis treści „Fides” nr 2 (35) 2012

W ubiegłym miesiącu ukazał się numer 2(35) za rok 2012 czasopisma „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”. W ten sposób nasz biuletyn powraca do początkowej częstotliwości ukazywania się jako półrocznik. Przypominamy, że od nr 1/2 z 2009 roku jest on czasopismem recenzowanym. Podajemy tu jego spis treści (PDF). Numer bieżący oraz poprzednie są do nabycia u skarbnika FIDES, o. Grzegorza Filipiuka - e-mail: gfilipiuk[at]tlen.pl. Zapraszamy też do lektury w bibliotekach FIDES.

Skończyło się 18. Walne Zgromadzenie FIDES

W dniach 18-20 września w Bibliotece Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego odbyło się trzydniowe XVIII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, zorganizowane w Opolu dla uczczenia jubileuszu 15-lecia działalności Biblioteki WT UO. Drugim gospodarzem spotkania była Centralna Biblioteka Polsko-Niemiecka Caritas im. Josepha von Eichendorffa, również członek Federacji. W spotkaniu i obradach uczestniczyło 58 osób reprezentujących 33 biblioteki. Honorowym gościem zgromadzenia był bp Andrzej Siemieniewski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Federacji FIDES.

Czytaj więcej...

Spis treści czasopisma „Fides” nr 1(34) 2012

Ukazał się kolejny numer czasopisma „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” - nr 1 (34) za rok 2012. Przypominamy, że od nr 1-2 z 2009 roku nasz biuletyn jest czasopismem recenzowanym. Począwszy od obecnego numeru czasopismo redaguje Zarząd Federacji, redaktorem naczelnym jest pani dr Bogumiła Warząchowska, kierownik Biblioteki Teologicznej UŚ w Katowicach. Podajemy spis treści i zapraszamy do lektury w bibliotekach. W tym roku planowany jest jeszcze drugi numer biuletynu.