Działalność

23. Walne Zgromadzenie w Toruniu

XXIII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES odbyło się w dniach 5-7 września 2017 roku w Toruniu w Centrum Dialogu i Bibliotece Diecezjalnej im. ks. Stanisława Kujota na zaproszenie ich dyrektora, ks. dr. Bogusława Dygdały. Uczestnicy znaleźli zakwaterowanie w Domu Rekolekcyjnym oo. Redemptorystów, a obrady odbywały się w Centrum Dialogu.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z 22. Walnego Zgromadzenia

Przedstawiamy informację o przebiegu i rezultatach 22. Walnego Zgromadzenia Federacji FIDES. Podczas obrad wybrano nowe władze federacji na kolejną 3-letnią kadencję.

Czytaj więcej...

22. Walne Zgromadzenie

Na XXII Walne Zgromadzenie FIDES zaprasza w tym roku Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 12-14 września 2016 roku. Współorganizatorem spotkania jest również Centrum NUKAT. Podczas tegorocznego walnego zgromadzenia świętować będziemy 25. rocznicę zainicjowania Federacji FIDES oraz podejmiemy m.in. refleksję nad przyszłością naszych katalogów komputerowych.

Czytaj więcej...

Nowi członkowie honorowi FIDES

XXI Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, odbywające się w Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nadało w dniu 1 września 2015 roku członkostwo honorowe Federacji następującym osobom:

  1. Bp. prof. dr. hab. Julianowi Wojtkowskiemu
  2. Ks. dr. Tomaszowi Kudroniowi
  3. Ks. Kazimierzowi Rulce
  4. O. Januszowi Kaczmarkowi OP
  5. Prof. dr. hab. Marii Pawłowiczowej
  6. Dr. Ryszardowi Żmudzie

Czytaj więcej...

21. Walne Zgromadzenie Federacji FIDES

21. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES odbędzie się w tym roku w Lublinie w dniach 1-3 września na zaproszenie Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tegoroczne walne zgromadzenie odbywa się w dwudziestą rocznicę zatwierdzenia Statutu i oficjalnego erygowania Federacji przez Konferencję Episkopatu Polski (w dniu 18 marca 1995 roku). Aktualny program na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

Czytaj więcej...

20. Walne Zgromadzenie Federacji FIDES

Zarząd Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES oraz dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie ks. dr Tomasz Kudroń zapraszają na jubileuszowe XX Walne Zgromadzenie Federacji, które odbędzie się w Tarnowie w dniach 15-17 września 2014 r. Zob. szczegółowy program.

Zakończyło się 19. Walne Zgromadzenie

W środę 4 września 2013 roku we Wrocławiu zakończyło się 19. Walne Zgromadzenie Federacji. W ostatnim dniu odbyły się wybory władz FIDES na kolejną trzyletnią kadencję. Przewodniczącym zarządu został wybrany ponownie ks. Jerzy Witczak, dyrektor Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Poza tym w składzie zarządu zaszła tylko jedna zmiana. W skład zarządu weszli ponownie: dr Bogumiła Warząchowska (kierownik Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) - jako wiceprzewodnicząca, ks. Tomasz Garwoliński (dyrektor Biblioteki WSD Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie) - sekretarz i rzecznik prasowy oraz ks. dr Wacław Umiński CM (dyrektor Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie) - skarbnik. Nowym członkiem zarządu został ks. Andrzej Jakóbczak - dyrektor Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Ponadto wybrana została komisja rewizyjna w składzie: o. Grzegorz Filipiuk OFMCap (przewodniczący), Ewa Poleszak i Edwin Klessa. W walnym zgromadzeniu uczestniczyło 69 osób z 43 bibliotek członkowskich Federacji.

19. Walne Zgromadzenie Federacji FIDES

Zarząd Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES oraz Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu zapraszają na XIX Walne Zgromadzenie Federacji, które odbędzie się we Wrocławiu w dniach 2-4 września 2013 r. w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym.

Czytaj więcej...

Skończyło się 18. Walne Zgromadzenie FIDES

W dniach 18-20 września 2012 roku w Bibliotece Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego odbyło się trzydniowe XVIII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, zorganizowane w Opolu dla uczczenia jubileuszu 15-lecia działalności Biblioteki WT UO. Drugim gospodarzem spotkania była Centralna Biblioteka Polsko-Niemiecka Caritas im. Josepha von Eichendorffa, również członek Federacji. W spotkaniu i obradach uczestniczyło 58 osób reprezentujących 33 biblioteki. Honorowym gościem zgromadzenia był bp Andrzej Siemieniewski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Federacji FIDES.

Czytaj więcej...

Program 18. Walnego Zgromadzenia

Znamy już szczegóły XVIII Walnego Zgromadzenia Federacji FIDES, które odbędzie się w Opolu w Bibliotece Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w dniach 18-20 września 2012 r. Program przewiduje m.in. obrady i wykłady zaproszonych gości oraz zwiedzanie Biblioteki WT, Centralnej Biblioteki Caritas i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II. Ponadto w ostatnim dniu planowana jest wycieczka na Górę Św. Anny i do Kamienia Śląskiego, gdzie w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się spotkanie z abp. Alfonsem Nossolem. Zapraszamy do wzięcia udziału! Zob. Pełny program XVIII Walnego Zgromadzenia (pdf)