Działalność

XIII Walne Zgromadzenie Federacji FIDES

Katowice, 4-6.09.2007. Zobacz galerię zdjęć

Historia Federacji w skrócie (1991-2006)

Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides” zainicjowana została 23 września 1991 roku w Warszawie na spotkaniu zorganizowanym przez ks. Krzysztofa Goneta, ówczesnego wicedyrektora Biblioteki Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego.

Czytaj więcej...

Uruchomienie Księgozbioru Wirtualnego Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

Uroczystego otwarcia biblioteki wirtualnej (cyfrowej) FIDES dokonał ks. bp Piotr Jarecki, sufragan Archidiecezji Warszawskiej, w dniu 27 września 2006 r., podczas obrad XII Walnego Zgromadzenia FIDES.

Czytaj więcej...

IX Walne Zgromadzenie Federacji FIDES

Warszawa, 24.09.2003. Zobacz galerię zdjęć

Apel do uczestników Kongresu Teologów Polskich

Lublin, 12-15 września 2004 r. - Więcej... (plik pdf)

Sprawa „rok 1960”

Książki, skonfiskowane przez Władze PRL w bibliotekach kościelnych w roku 1960, wracają do właścicieli [21.09.2004].

Czytaj więcej...