FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Archiwum

Porozumienie z Europeaną

Europeana logo7 sierpnia Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES podpisała z Fundacją Europeana Umowę o wymianie danych (Data Exchange Agreement), regulującą zasady dostarczania metadanych obiektów cyfrowych do portalu Europeana. Dotyczy ona danych o obiektach umieszczonych w Księgozbiorze Wirtualnym Federacji FIDES. Nasza biblioteka cyfrowa figuruje jako jeden z dostawców danych do Europeany. Aktualnie - jak widać z podanego tu linku - w Europeanie z Księgozbioru Wirtualnego FIDES pochodzą 1.133 obiekty. Dane są przekazywane za pośrednictwem Federacji Bibliotek Cyfrowych i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego jako agregatora. W sierpniu planowana jest przez PCSS kolejna aktualizacja danych przesyłanych do Europeany.

Spis treści czasopisma „Fides” nr 1(34) 2012

Ukazał się kolejny numer czasopisma „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” - nr 1 (34) za rok 2012. Przypominamy, że od nr 1-2 z 2009 roku nasz biuletyn jest czasopismem recenzowanym. Począwszy od obecnego numeru czasopismo redaguje Zarząd Federacji, redaktorem naczelnym jest pani dr Bogumiła Warząchowska, kierownik Biblioteki Teologicznej UŚ w Katowicach. Podajemy spis treści i zapraszamy do lektury w bibliotekach. W tym roku planowany jest jeszcze drugi numer biuletynu.

Biblioteka Cyfrowa Diecezji Legnickiej

Rozpoczęła pracę kolejna kościelna biblioteka cyfrowa w Polsce. Biblioteka Cyfrowa Diecezji Legnickiej prezentuje zbiory dwóch bibliotek: Biblioteki im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej oraz Biblioteki Opactwa Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie. Digitalizacja została wykonana dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i obecnie rozpoczęło się umieszczanie w bibliotece cyfrowej zeskanowanych obiektów. Należą one do dziedzictwa kulturowego i obejmują m.in. cenne rękopisy, stare druki, 19-wieczne książki oraz ikonografię, przywiezione przez siostry ze Lwowa, muzykalia pozostałe po cystersach w krzeszowskiej bibliotece, a także druki ze zbiorów Biblioteki WSD w Legnicy. Zob. też: Słynna biblioteka krzeszowska zdigitalizowana 

Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach polskich

Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Polska Grupa Narodowa IAML we współpracy z Archidiecezjalną Komisją ds. Śpiewu, Muzyki Kościelnej i Służby Liturgicznej, Muzeum Archidiecezjalnym, Archiwum Archidiecezjalnym oraz Studium Muzyki Kościelnej w Gnieźnie organizuje konferencję „Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach polskich” w dniach 26-28 września 2012 roku w Gnieźnie. Honorowy patronat nad konferencją objął Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Józef Kowalczyk, Prymas Polski oraz Starosta Gnieźnieński Pan Dariusz Pilak.

Czytaj więcej...

Wielkanoc 2012

Niech Zwycięstwo Chrystusa będzie i Waszym udziałem; niech moc, która odsunęła kamień z Jego grobu, będzie Waszą siłą; niech radość uczniów po Zmartwychwstaniu będzie i Waszą radością. Radosnych Świąt Wielkanocnych. Alleluja!

Drzeworyt pochodzi z tzw. Biblii Kobergera, inkunabułu z 1483 roku, umieszczonego w Księgozbiorze Wirtualnym FIDES

Już rok działa EBNT

Mija pierwszy rok działania Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych FIDES. Została ona uruchomiona 2 kwietnia 2011 roku, w szóstą rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II. Baza ta jest tworzona przez Federację Bibliotek Kościelnych „FIDES” we współpracy z Biblioteką Narodową. Aktualnie liczy ona ponad 72 tysiące opisów artykułów i indeksuje zawartość 178 tytułów polskich czasopism teologicznych, religioznawczych i z szerzej rozumianych nauk kościelnych - naukowych i popularno-naukowych, oraz zawartość 284 prac zbiorowych (serie wydawnicze, księgi jubileuszowe, materiały konferencyjne itp.). Obejmuje głównie publikacje wydawane przez uczelnie kościelne i wydziały teologiczne.

Czytaj więcej...

„Szkoła Chrystusowa” dostępna w bibliotece cyfrowej

Szkoła ChrystusowaW dominikańskiej bibliotece cyfrowej „Armarium” dostępny jest komplet dominikańskiego czasopisma „Szkoła Chrystusowa”, ukazującego się w latach 1930–1939, początkowo jako dwumiesięcznik, a od 1931 r. jako miesięcznik. Dominikanie redagowali to czasopismo przede wszystkim z myślą o inteligencji, której w okresie pewnego ożywienia religijnego lat 30. XX w. chcieli dać pomoc w rozwoju życia duchowego. Redaktorami „Szkoły Chrystusowej” byli kolejno: o. Florian Gmurowski, o. Romuald Kostecki, o. Bernard Przybylski i o. Jacek Woroniecki. W każdym numerze zamieszczano zarówno artykuły poruszające aktualną tematykę społeczną czy liturgiczną, jak i fragmenty klasycznych dzieł mistyki chrześcijańskiej. Nawet jeśli język części tekstów trąci czasem myszką, to zdecydowana ich większość nie straciła aktualności. Zapraszamy do zapoznania się z nimi [http://bc.dominikanie.pl/dlibra].

Katalogi Biblioteki „Honoratianum”

Od niedawna katalogi Biblioteki Centrum Duchowości „Honoratianum” i Warszawskiej Prowincji Kapucynów w Zakroczymiu są dostępne on line. Można je znaleźć tutaj. W związku z tym z serwera FIDES zniknęła strona tej biblioteki. Do czasu uruchomienia w Zakroczymiu programu fidserw, w Fidkarze FIDES pozostaje wersja katalogu z 2009 roku.

Już 70 tysięcy opisów

Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych FIDES staje się coraz większa i coraz lepsza. Wraz z kolejną aktualizacją naszej bazy całkowita liczba opisów bibliograficznych przekroczyła już 70 tysięcy i wynosi 70.017. Bibliografia istnieje dopiero niecały rok. Federacja FIDES tworzy ją we współpracy z Biblioteką Narodową.

Czytaj więcej...

Wywiad skarbnika

W Serwisie Edukacji Ekonomicznej na portalu Opoka, w dziale Biznes i etyka, ukazał się ciekawy wywiad skarbnika FIDES, ojca Grzegorza Filipiuka OFMCap - O ratowaniu piśmienniczych zabytków kultury polskiej, zainteresowaniu nimi Polaków oraz pozyskiwaniu środków na konserwację zbiorów bibliotek kościelnych, i oczywiście o Federacji FIDES.

Podkategorie