FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Archiwum

Już rok działa EBNT

Mija pierwszy rok działania Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych FIDES. Została ona uruchomiona 2 kwietnia 2011 roku, w szóstą rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II. Baza ta jest tworzona przez Federację Bibliotek Kościelnych „FIDES” we współpracy z Biblioteką Narodową. Aktualnie liczy ona ponad 72 tysiące opisów artykułów i indeksuje zawartość 178 tytułów polskich czasopism teologicznych, religioznawczych i z szerzej rozumianych nauk kościelnych - naukowych i popularno-naukowych, oraz zawartość 284 prac zbiorowych (serie wydawnicze, księgi jubileuszowe, materiały konferencyjne itp.). Obejmuje głównie publikacje wydawane przez uczelnie kościelne i wydziały teologiczne.

Czytaj więcej...

„Szkoła Chrystusowa” dostępna w bibliotece cyfrowej

Szkoła ChrystusowaW dominikańskiej bibliotece cyfrowej „Armarium” dostępny jest komplet dominikańskiego czasopisma „Szkoła Chrystusowa”, ukazującego się w latach 1930–1939, początkowo jako dwumiesięcznik, a od 1931 r. jako miesięcznik. Dominikanie redagowali to czasopismo przede wszystkim z myślą o inteligencji, której w okresie pewnego ożywienia religijnego lat 30. XX w. chcieli dać pomoc w rozwoju życia duchowego. Redaktorami „Szkoły Chrystusowej” byli kolejno: o. Florian Gmurowski, o. Romuald Kostecki, o. Bernard Przybylski i o. Jacek Woroniecki. W każdym numerze zamieszczano zarówno artykuły poruszające aktualną tematykę społeczną czy liturgiczną, jak i fragmenty klasycznych dzieł mistyki chrześcijańskiej. Nawet jeśli język części tekstów trąci czasem myszką, to zdecydowana ich większość nie straciła aktualności. Zapraszamy do zapoznania się z nimi [http://bc.dominikanie.pl/dlibra].

Katalogi Biblioteki „Honoratianum”

Od niedawna katalogi Biblioteki Centrum Duchowości „Honoratianum” i Warszawskiej Prowincji Kapucynów w Zakroczymiu są dostępne on line. Można je znaleźć tutaj. W związku z tym z serwera FIDES zniknęła strona tej biblioteki. Do czasu uruchomienia w Zakroczymiu programu fidserw, w Fidkarze FIDES pozostaje wersja katalogu z 2009 roku.

Już 70 tysięcy opisów

Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych FIDES staje się coraz większa i coraz lepsza. Wraz z kolejną aktualizacją naszej bazy całkowita liczba opisów bibliograficznych przekroczyła już 70 tysięcy i wynosi 70.017. Bibliografia istnieje dopiero niecały rok. Federacja FIDES tworzy ją we współpracy z Biblioteką Narodową.

Czytaj więcej...

Wywiad skarbnika

W Serwisie Edukacji Ekonomicznej na portalu Opoka, w dziale Biznes i etyka, ukazał się ciekawy wywiad skarbnika FIDES, ojca Grzegorza Filipiuka OFMCap - O ratowaniu piśmienniczych zabytków kultury polskiej, zainteresowaniu nimi Polaków oraz pozyskiwaniu środków na konserwację zbiorów bibliotek kościelnych, i oczywiście o Federacji FIDES.

„Posłaniec Niedzielny dla diecezyi wrocławskiej”

Gość NiedzielnyWrocławski „Gość Niedzielny” z 13 listopada zamieszcza informację o digitalizacji „Posłańca Niedzielnego dla Diecezyi Wrocławskiej” z końca 19. i początku 20. wieku przez Bibliotekę Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Kolekcja jest dostępna w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. Przeczytaj cały artykuł.

Nowa bibliografia autorstwa R. Żmudy

OkładkaW bibliotece wirtualnej FIDES umieszczone zostało kolejne dzieło niestrudzonego bibliografa, dr. Ryszarda Żmudy, zatytułowane: „Katalog prac licencjackich i magisterskich o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce (1945-2000) : materiały do uzupełnienia”. Autor opracowania, dr historii Kościoła ATK/UKSW, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pisze we wprowadzeniu m.in.: „Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników informacji naukowej w XXI wieku oraz zachęcony ogromną życzliwością Ks. dr Jerzego Witczaka, Dyrektora Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, Prezesa Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, zdecydowałem się udostępnić w bibliotekach cyfrowych skład komputerowy: artykułów, prac zbiorowych i różnych materiałów bibliograficznych jeszcze przed ewentualnym ogłoszeniem drukiem. Planuję również skorzystać z możliwości udostępnienia w sieci Internet innych publikacji, w tym: artykułów, książek, prac zbiorowych, bibliografii, czasopism, zbiorów specjalnych”.

Pełna lista publikacji przekazanych już naszej bibliotece cyfrowej liczy 22 pozycje - zawarte są one głównie w kolekcji Bibliografie. Dodatkowych 14 publikacji umieścił Autor w trzech innych bibliotekach cyfrowych. Ich wykaz oraz całość informacji wstępnej można przeczytać tutaj.

Bibliografia polska Jana Pawła II online

okładka

W 33. rocznicę wyboru Jana Pawła II prezentujemy bazę bibliografii osobowej Ojca Świętego, która jest kumulacją wszystkich siedmiu tomów wydanych dotychczas w Rzymie przez Fundację Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, łącznie z tomem pierwszym, poświęconym Karolowi Wojtyle sprzed wyboru na Papieża, a opublikowanym w wydawnictwie watykańskim, w wersji polsko-włoskiej. Federacja FIDES jest zaszczycona, że może na swoim serwerze we współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie udostępnić tę bazę wszystkim zainteresowanym życiem i nauczaniem Ojca Świętego. Bibliografia polska gromadzi dokumenty i wypowiedzi Jana Pawła II oraz prace o nim wydane na terenie Polski. Jej autorami są nieżyjący już ks. Wiktor Gramatowski SJ, Zofia Wilińska i Danuta Gułajewska. W przygotowaniu są tomy za lata 1996-1997 i następne do 2005 roku włącznie, które również będą włączone do wspólnej bazy komputerowej. Więcej...

Nowa biblioteka WSD w Tarnowie

Nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore 5 października poświęcił nową bibliotekę w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i zainaugurował nowy rok akademicki. Uroczystości odbyły się z udziałem władz kościelnych, rządowych, samorządowych i studentów.

„To bardzo ważne wydarzenie, które może mieć wpływ na kulturę i tworzenie klimatu naukowego w Tarnowie. Biblioteka to skarbnica wiedzy. Będzie ona dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta i regionu” – mówi biskup tarnowski Wiktor Skworc.

Czytaj więcej...

Schematyzmy diecezji wrocławskiej online

Badacze historii Kościoła na Śląsku otrzymali na swoje biurka nowe wygodne narzędzie. Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ukończyła właśnie digitalizację schematyzmów diecezji wrocławskiej z lat 1748-1942, które zostały umieszczone w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. Cała kolekcja obejmuje 79 woluminów, z czego cztery to stare druki wydane w latach 1748, 1757, 1766 i 1799, i liczy łącznie ponad 15 tys. stron. Realizacja projektu zaczęła się w 2009 roku, ale stała się w pełni możliwa dopiero dzięki otrzymaniu w darze rok temu przez Bibliotekę PWT nowoczesnego skanera. Część tomów udostępniła do digitalizacji Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu.

Czytaj więcej...