FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Archiwum

Wielkanoc 2012

Niech Zwycięstwo Chrystusa będzie i Waszym udziałem; niech moc, która odsunęła kamień z Jego grobu, będzie Waszą siłą; niech radość uczniów po Zmartwychwstaniu będzie i Waszą radością. Radosnych Świąt Wielkanocnych. Alleluja!

Drzeworyt pochodzi z tzw. Biblii Kobergera, inkunabułu z 1483 roku, umieszczonego w Księgozbiorze Wirtualnym FIDES

Już rok działa EBNT

Mija pierwszy rok działania Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych FIDES. Została ona uruchomiona 2 kwietnia 2011 roku, w szóstą rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II. Baza ta jest tworzona przez Federację Bibliotek Kościelnych „FIDES” we współpracy z Biblioteką Narodową. Aktualnie liczy ona ponad 72 tysiące opisów artykułów i indeksuje zawartość 178 tytułów polskich czasopism teologicznych, religioznawczych i z szerzej rozumianych nauk kościelnych - naukowych i popularno-naukowych, oraz zawartość 284 prac zbiorowych (serie wydawnicze, księgi jubileuszowe, materiały konferencyjne itp.). Obejmuje głównie publikacje wydawane przez uczelnie kościelne i wydziały teologiczne.

Czytaj więcej...

„Szkoła Chrystusowa” dostępna w bibliotece cyfrowej

Szkoła ChrystusowaW dominikańskiej bibliotece cyfrowej „Armarium” dostępny jest komplet dominikańskiego czasopisma „Szkoła Chrystusowa”, ukazującego się w latach 1930–1939, początkowo jako dwumiesięcznik, a od 1931 r. jako miesięcznik. Dominikanie redagowali to czasopismo przede wszystkim z myślą o inteligencji, której w okresie pewnego ożywienia religijnego lat 30. XX w. chcieli dać pomoc w rozwoju życia duchowego. Redaktorami „Szkoły Chrystusowej” byli kolejno: o. Florian Gmurowski, o. Romuald Kostecki, o. Bernard Przybylski i o. Jacek Woroniecki. W każdym numerze zamieszczano zarówno artykuły poruszające aktualną tematykę społeczną czy liturgiczną, jak i fragmenty klasycznych dzieł mistyki chrześcijańskiej. Nawet jeśli język części tekstów trąci czasem myszką, to zdecydowana ich większość nie straciła aktualności. Zapraszamy do zapoznania się z nimi [http://bc.dominikanie.pl/dlibra].

Katalogi Biblioteki „Honoratianum”

Od niedawna katalogi Biblioteki Centrum Duchowości „Honoratianum” i Warszawskiej Prowincji Kapucynów w Zakroczymiu są dostępne on line. Można je znaleźć tutaj. W związku z tym z serwera FIDES zniknęła strona tej biblioteki. Do czasu uruchomienia w Zakroczymiu programu fidserw, w Fidkarze FIDES pozostaje wersja katalogu z 2009 roku.

Już 70 tysięcy opisów

Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych FIDES staje się coraz większa i coraz lepsza. Wraz z kolejną aktualizacją naszej bazy całkowita liczba opisów bibliograficznych przekroczyła już 70 tysięcy i wynosi 70.017. Bibliografia istnieje dopiero niecały rok. Federacja FIDES tworzy ją we współpracy z Biblioteką Narodową.

Czytaj więcej...

Wywiad skarbnika

W Serwisie Edukacji Ekonomicznej na portalu Opoka, w dziale Biznes i etyka, ukazał się ciekawy wywiad skarbnika FIDES, ojca Grzegorza Filipiuka OFMCap - O ratowaniu piśmienniczych zabytków kultury polskiej, zainteresowaniu nimi Polaków oraz pozyskiwaniu środków na konserwację zbiorów bibliotek kościelnych, i oczywiście o Federacji FIDES.

„Posłaniec Niedzielny dla diecezyi wrocławskiej”

Gość NiedzielnyWrocławski „Gość Niedzielny” z 13 listopada zamieszcza informację o digitalizacji „Posłańca Niedzielnego dla Diecezyi Wrocławskiej” z końca 19. i początku 20. wieku przez Bibliotekę Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Kolekcja jest dostępna w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. Przeczytaj cały artykuł.

Nowa bibliografia autorstwa R. Żmudy

OkładkaW bibliotece wirtualnej FIDES umieszczone zostało kolejne dzieło niestrudzonego bibliografa, dr. Ryszarda Żmudy, zatytułowane: „Katalog prac licencjackich i magisterskich o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce (1945-2000) : materiały do uzupełnienia”. Autor opracowania, dr historii Kościoła ATK/UKSW, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pisze we wprowadzeniu m.in.: „Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników informacji naukowej w XXI wieku oraz zachęcony ogromną życzliwością Ks. dr Jerzego Witczaka, Dyrektora Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, Prezesa Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, zdecydowałem się udostępnić w bibliotekach cyfrowych skład komputerowy: artykułów, prac zbiorowych i różnych materiałów bibliograficznych jeszcze przed ewentualnym ogłoszeniem drukiem. Planuję również skorzystać z możliwości udostępnienia w sieci Internet innych publikacji, w tym: artykułów, książek, prac zbiorowych, bibliografii, czasopism, zbiorów specjalnych”.

Pełna lista publikacji przekazanych już naszej bibliotece cyfrowej liczy 22 pozycje - zawarte są one głównie w kolekcji Bibliografie. Dodatkowych 14 publikacji umieścił Autor w trzech innych bibliotekach cyfrowych. Ich wykaz oraz całość informacji wstępnej można przeczytać tutaj.

Bibliografia polska Jana Pawła II online

okładka

W 33. rocznicę wyboru Jana Pawła II prezentujemy bazę bibliografii osobowej Ojca Świętego, która jest kumulacją wszystkich siedmiu tomów wydanych dotychczas w Rzymie przez Fundację Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, łącznie z tomem pierwszym, poświęconym Karolowi Wojtyle sprzed wyboru na Papieża, a opublikowanym w wydawnictwie watykańskim, w wersji polsko-włoskiej. Federacja FIDES jest zaszczycona, że może na swoim serwerze we współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie udostępnić tę bazę wszystkim zainteresowanym życiem i nauczaniem Ojca Świętego. Bibliografia polska gromadzi dokumenty i wypowiedzi Jana Pawła II oraz prace o nim wydane na terenie Polski. Jej autorami są nieżyjący już ks. Wiktor Gramatowski SJ, Zofia Wilińska i Danuta Gułajewska. W przygotowaniu są tomy za lata 1996-1997 i następne do 2005 roku włącznie, które również będą włączone do wspólnej bazy komputerowej. Więcej...

Nowa biblioteka WSD w Tarnowie

Nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore 5 października poświęcił nową bibliotekę w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i zainaugurował nowy rok akademicki. Uroczystości odbyły się z udziałem władz kościelnych, rządowych, samorządowych i studentów.

„To bardzo ważne wydarzenie, które może mieć wpływ na kulturę i tworzenie klimatu naukowego w Tarnowie. Biblioteka to skarbnica wiedzy. Będzie ona dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta i regionu” – mówi biskup tarnowski Wiktor Skworc.

Czytaj więcej...