FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Archiwum

Wystawa „Co kryją stare druki?” w Bibliotece „Hosianum”

W Bibliotece WSD Metropolii Warmińskiej „Hosianum” do 30 lipca br. trwa ciekawa wystawa pt. „Co kryją stare druki?”. Na ekspozycji znalazły się przedmioty, które konserwatorzy znaleźli w starych drukach: kłos zboża służący za zakładkę, fragment traktatu medycznego, moneta, siano i igła, a także stare deski i fragmenty rękopisów, które były wykorzystywane przy kolejnych konserwacjach ksiąg. Galerię zdjęć z tej wystawy można obejrzeć na stronie „Gazety Olsztyńskiej”. Więcej o samej wystawie - na stronie internetowej „Hosianum”.

Kondolencje Przewodniczącej Stowarzyszenia BETH

Drodzy Polscy Przyjaciele!

W imieniu BETH chcę, abyście wiedzieli, jak bardzo jesteśmy dotknięci tragicznymi wydarzeniami, które przeżywa Wasz kraj. W momencie, kiedy historyczna prawda zdawała się rodzić na nowo, śmierć tak wielu politycznych, wojskowych i intelektualnych elit napełniła nas smutkiem. Wygląda tak, jakby Historia się powtarzała, i jakby nadzieja była daleko. Również z powodu wybuchu wulkanu, który sprawił, że Polska nie otrzyma tak szerokiego hołdu, przygotowanego przez światowych przywódców.

Czytaj więcej...

Bibliografia publikacji o zakonach

W Księgozbiorze Wirtualnym FIDES ukazała się wyjątkowa pozycja - niepublikowane dotąd, dwutomowe, obszerne (łącznie ponad 700 stron) dzieło Ryszarda Żmudy pt. „Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000”. Publikacja ma charakter nowatorski, gdyż Autor zdecydował się na udostępnienie jej w bibliotece cyfrowej przed ewentualną publikacją drukiem oraz będzie ją co pewien czas uzupełniał.

Czytaj więcej...

O FIDES na konferencji w Gdańsku

W dniach 20-21 maja 2010 roku w Gdańsku odbędzie się IV Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”, poświęcona szeroko pojętej współpracy bibliotek, zorganizowana przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku, Bibliotekę Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytet Gdański. Poruszone zostaną zagadnienia współpracy „elektronicznej”, instytucjonalnej, współpracy w ramach stowarzyszeń, jak również międzynarodowej. Jeden z referatów poświęcony będzie współpracy bibliotek w ramach Federacji FIDES.

Czytaj więcej...

Digitalizacja manuskryptów Biblioteki Watykańskiej

Rozpoczęła się digitalizacja bezcennych manuskryptów Biblioteki Watykańskiej. Trzeba zeskanować 40 milionów stron, żeby zarchiwizować w wersji elektronicznej 80 tys. rękopisów.

Czytaj więcej...

Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Można już bez problemów odwiedzać, działającą od pewnego czasu, Cyfrową Bibliotekę Diecezjalną w Sandomierzu. Otrzymała ona łatwy do zapamiętania adres internetowy http://bc.bdsandomierz.pl. To pierwsza kościelna biblioteka, należąca do Federacji FIDES, która dzięki dofinansowaniu MKiDN posiada własną pracownię digitalizacyjną i bibliotekę cyfrową. Liczący 500 lat „Dialog o Zbigniewie Oleśnickim” Jana Długosza, „Sandomierzanin” z 1914 r., „Siewca Prawdy” z 1938 r. - to pierwsze starodruki i historyczne gazety, które udostępnione zostały przez sandomierską książnicę diecezjalną w Internecie.

Czytaj więcej...

Notatnik duchowy bł. Honorata Koźmińskiego

18 lutego 2010 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się konferencja naukowa poświęcona Notatnikowi duchowemu bł. Honorata Koźmińskiego. Organizatorem konferencji jest Archiwum Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i jego dyrektor - br. Grzegorz Filipiuk. Więcej na stronach internetowych Centrum Duchowości Honoratianum oraz Biblioteki UW.

Księga henrykowska w wersji cyfrowej

W Księgozbiorze Wirtualnym Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES od 9 lutego br. można oglądać wyjątkowy skarb – pełną kopię cyfrową rękopisu, zwanego Księgą henrykowską. Jest to niezwykle cenny dokument polskości Śląska, przechowywany w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, sporządzony w latach 1268-1273. Znalazło się w nim pierwsze zapisane zdanie w języku polskim.

Czytaj więcej...

Ankieta BETH/FIDES

Federacja FIDES w ramach współpracy ze stowarzyszeniem BETH - Bibliotheques Européennes de Théologie uczestniczy w europejskim projekcie opracowania stanu bibliotek teologicznych i kościelnych, zwłaszcza pod kątem ewentualnej przyszłej współpracy w pozyskaniu środków na komputeryzację katalogów i digitalizację. W tym celu przygotowana została ankieta, która została rozesłana do większości bibliotek członkowskich. Wypełnienie tej ankiety pozwoli również Federacji FIDES lepiej poznać sytuację polskich bibliotek, dlatego wszystkie odpowiedzi powinny być kierowane najpierw na adres przewodniczącego Zarządu, a za jego pośrednictwem trafią następnie do przewodniczącej BETH, pani Odile Dupont, dyrektor Biblioteki Instytutu Katolickiego w Paryżu. Biblioteki, które nie otrzymały formularza ankiety, prosimy o kontakt. Można go również pobrać ze strony BETH.

Oferta fundacji Theological Book Network

Amerykańska fundacja Theological Book Network po raz drugi przygotowuje wysyłkę książek teologicznych, głównie z biblistyki, dla bibliotek Europy środkowo-wschodniej, w tym dla polskich bibliotek teologicznych. Poprzedni taki projekt został zrealizowany w 2008 roku. Za pośrednictwem Federacji FIDES 16 polskich bibliotek oraz cztery z Litwy i Białorusi otrzymało bezpłatnie jednakowe kolekcje nowych książek, liczące po 30 woluminów. Obecnie zgłosiło się do udziału w projekcie 14 bibliotek. Gdyby jeszcze ktoś chciał dołączyć do grona beneficjentów, proszę o kontakt z przewodniczącym Zarządu.

Podkategorie