FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Archiwum

Schematyzmy diecezji wrocławskiej online

Badacze historii Kościoła na Śląsku otrzymali na swoje biurka nowe wygodne narzędzie. Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ukończyła właśnie digitalizację schematyzmów diecezji wrocławskiej z lat 1748-1942, które zostały umieszczone w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. Cała kolekcja obejmuje 79 woluminów, z czego cztery to stare druki wydane w latach 1748, 1757, 1766 i 1799, i liczy łącznie ponad 15 tys. stron. Realizacja projektu zaczęła się w 2009 roku, ale stała się w pełni możliwa dopiero dzięki otrzymaniu w darze rok temu przez Bibliotekę PWT nowoczesnego skanera. Część tomów udostępniła do digitalizacji Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

Bullarium Ordinis Praedicatorum dostępne

Od dzisiaj w dominikańskiej bibliotece cyfrowej „Armarium” dostępna jest całość 8-tomowego Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum, monumentalnego źródła do badań nad historią Zakonu, opracowanego i wydanego w latach 1729-1740.

Czytaj więcej...

dLibra 5 i nowy serwer na 5-lecie

9 września 2011 roku zostało zaktualizowane oprogramowanie dLibra, wykorzystywane w Księgozbiorze Wirtualnym Federacji FIDES, do najnowszej wersji 5.1.3. Jednocześnie Księgozbiór Wirtualny został przeniesiony na nowy szybszy serwer. Aktualna wersja oprogramowania ma wiele ulepszeń i nowych możliwości, które w przyszłości postaramy się wykorzystać.

Czytaj więcej...

Unikalna kolekcja druków ulotnych

W Księgozbiorze Wirtualnym FIDES zakończyliśmy publikowanie unikalnej kolekcji współoprawnych druków ulotnych ze zbiorów Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Publikacja grupowa zawiera 67 druków z XVIII w., dotyczących głównie historii Polski, oraz oprawiony wraz nimi jeden rękopis. Łącznie wszystkie te publikacje liczą około 900 skanów. Ponieważ brak było ich pełnych opisów katalogowych, wprowadzone metadane mogą wymagać uzupełnień i poprawek, o które prosimy bibliotekarzy i historyków.

Czytaj więcej...

1000 publikacji w Księgozbiorze Wirtualnym

MiniaturkaW dniu 27 lipca br. liczba publikacji cyfrowych w Księgozbiorze Wirtualnym Federacji FIDES osiągnęła okrągły tysiąc. Tysięczną publikacją jest "Uniwersał względem Czopowego y Szelężnego" wydany przez Komisję Skarbu Koronnego Rzeczypospolitej dnia 23 maja 1775 roku. Ten niewielki stary druk pochodzi ze zbiorów Biblioteki Księży Misjonarzy w Krakowie, z unikalnego klocka zawierającego ponad 60 druków ulotnych z XVIII w.

Ten pierwszy tysiąc nasza biblioteka cyfrowa osiągnęła dopiero po pięciu latach działalności, co w porównaniu z innymi nie jest spektakularnym sukcesem, ale odzwierciedla realnie niewielkie możliwości Federacji. Niech będzie zachętą do dalszego rozwoju i do częstszego korzystania z niej.

Publikacje umieszczone w Księgozbiorze Wirtualnym są włączone do ogólnopolskiego systemu informacji o zbiorach bibliotek cyfrowych - Federacji Bibliotek Cyfrowych. Za pośrednictwem FBC są one z kolei dostępne w wyszukiwarce europejskiej multimedialnej biblioteki cyfrowej Europeana.

Czytaj więcej...

Wystawa w Bibliotece UPJPII

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II zaprasza na II część wystawy z cyklu "Jan Paweł II w zbiorach Biblioteki UPJPII" pt.: Błogosławiony Jan Paweł II przyjacielem dzieci i młodzieży. Wystawa będzie czynna od 7 lipca do 14 października br. od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 w budynku Biblioteki UPJPII przy ul. Bobrzyńskiego 10 w Krakowie. Zob. Plakat wystawy

Dominikanie uruchomili bibliotekę cyfrową

Najcenniejsze i najbardziej poszukiwane pozycje z dominikańskich bibliotek udostępni biblioteka cyfrowa „Armarium”, która zainaugurowała swoje działanie w pierwszych dniach kwietnia br. Znajdą się w niej archiwalia, rękopisy, druki liturgiczne i czasopisma wydawane przez dominikanów - wszystko, co może zainteresować zarówno badaczy historii Zakonu Kaznodziejskiego i kultury polskiej, jak i osoby w inny sposób związane z dominikanami. Biblioteka dostępna jest pod adresem internetowym http://bc.dominikanie.pl

Czytaj więcej...

O ratowaniu „Vita Christi” Ludolfa z Saksonii

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki oraz Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy zapraszają na wystawę: O ratowaniu „Vita Christi” Ludolfa z Saksonii. Uratowany inkunabuł Vita Christi z 1485 roku można obejrzeć również w Księgozbiorze Wirtualnym Federacji FIDES.

Czytaj więcej...

Biblia Wujka w DBC

Od dzisiaj dzięki digitalizacji można w prosty sposób zapoznać się z bliska z pierwodrukiem najważniejszego staropolskiego katolickiego przekładu całego Pisma Świętego, jakim jest Biblia Wujka. W Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej opublikowana została właśnie cyfrowa kopia egzemplarza, przechowywanego w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Dzieło jest kompletne i dobrze zachowane. Pełny tytuł Biblii ks. Jakuba Wujka w języku staropolskim brzmi: Biblia To Iest Księgi Starego Y Nowego Testamentu, Według Łacińskiego przekładu starego, w kościele powszechnym przyiętego, na Polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone [...] Przez [...] Iakuba Wuyka [...]. Ks. Jakub Wujek (1541-1597) swój przekład całego Pisma Świętego ukończył w 1596 r., a ukazał się on drukiem po raz pierwszy dopiero w 1599 r. w Krakowie, już po śmierci tłumacza.