FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Archiwum

„Posłaniec Niedzielny dla diecezyi wrocławskiej”

Gość NiedzielnyWrocławski „Gość Niedzielny” z 13 listopada zamieszcza informację o digitalizacji „Posłańca Niedzielnego dla Diecezyi Wrocławskiej” z końca 19. i początku 20. wieku przez Bibliotekę Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Kolekcja jest dostępna w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. Przeczytaj cały artykuł.

Nowa bibliografia autorstwa R. Żmudy

OkładkaW bibliotece wirtualnej FIDES umieszczone zostało kolejne dzieło niestrudzonego bibliografa, dr. Ryszarda Żmudy, zatytułowane: „Katalog prac licencjackich i magisterskich o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce (1945-2000) : materiały do uzupełnienia”. Autor opracowania, dr historii Kościoła ATK/UKSW, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pisze we wprowadzeniu m.in.: „Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników informacji naukowej w XXI wieku oraz zachęcony ogromną życzliwością Ks. dr Jerzego Witczaka, Dyrektora Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, Prezesa Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, zdecydowałem się udostępnić w bibliotekach cyfrowych skład komputerowy: artykułów, prac zbiorowych i różnych materiałów bibliograficznych jeszcze przed ewentualnym ogłoszeniem drukiem. Planuję również skorzystać z możliwości udostępnienia w sieci Internet innych publikacji, w tym: artykułów, książek, prac zbiorowych, bibliografii, czasopism, zbiorów specjalnych”.

Pełna lista publikacji przekazanych już naszej bibliotece cyfrowej liczy 22 pozycje - zawarte są one głównie w kolekcji Bibliografie. Dodatkowych 14 publikacji umieścił Autor w trzech innych bibliotekach cyfrowych. Ich wykaz oraz całość informacji wstępnej można przeczytać tutaj.

Bibliografia polska Jana Pawła II online

okładka

W 33. rocznicę wyboru Jana Pawła II prezentujemy bazę bibliografii osobowej Ojca Świętego, która jest kumulacją wszystkich siedmiu tomów wydanych dotychczas w Rzymie przez Fundację Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, łącznie z tomem pierwszym, poświęconym Karolowi Wojtyle sprzed wyboru na Papieża, a opublikowanym w wydawnictwie watykańskim, w wersji polsko-włoskiej. Federacja FIDES jest zaszczycona, że może na swoim serwerze we współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie udostępnić tę bazę wszystkim zainteresowanym życiem i nauczaniem Ojca Świętego. Bibliografia polska gromadzi dokumenty i wypowiedzi Jana Pawła II oraz prace o nim wydane na terenie Polski. Jej autorami są nieżyjący już ks. Wiktor Gramatowski SJ, Zofia Wilińska i Danuta Gułajewska. W przygotowaniu są tomy za lata 1996-1997 i następne do 2005 roku włącznie, które również będą włączone do wspólnej bazy komputerowej. Więcej...

Nowa biblioteka WSD w Tarnowie

Nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore 5 października poświęcił nową bibliotekę w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i zainaugurował nowy rok akademicki. Uroczystości odbyły się z udziałem władz kościelnych, rządowych, samorządowych i studentów.

„To bardzo ważne wydarzenie, które może mieć wpływ na kulturę i tworzenie klimatu naukowego w Tarnowie. Biblioteka to skarbnica wiedzy. Będzie ona dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta i regionu” – mówi biskup tarnowski Wiktor Skworc.

Czytaj więcej...

Schematyzmy diecezji wrocławskiej online

Badacze historii Kościoła na Śląsku otrzymali na swoje biurka nowe wygodne narzędzie. Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ukończyła właśnie digitalizację schematyzmów diecezji wrocławskiej z lat 1748-1942, które zostały umieszczone w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. Cała kolekcja obejmuje 79 woluminów, z czego cztery to stare druki wydane w latach 1748, 1757, 1766 i 1799, i liczy łącznie ponad 15 tys. stron. Realizacja projektu zaczęła się w 2009 roku, ale stała się w pełni możliwa dopiero dzięki otrzymaniu w darze rok temu przez Bibliotekę PWT nowoczesnego skanera. Część tomów udostępniła do digitalizacji Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

Bullarium Ordinis Praedicatorum dostępne

Od dzisiaj w dominikańskiej bibliotece cyfrowej „Armarium” dostępna jest całość 8-tomowego Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum, monumentalnego źródła do badań nad historią Zakonu, opracowanego i wydanego w latach 1729-1740.

Czytaj więcej...

dLibra 5 i nowy serwer na 5-lecie

9 września 2011 roku zostało zaktualizowane oprogramowanie dLibra, wykorzystywane w Księgozbiorze Wirtualnym Federacji FIDES, do najnowszej wersji 5.1.3. Jednocześnie Księgozbiór Wirtualny został przeniesiony na nowy szybszy serwer. Aktualna wersja oprogramowania ma wiele ulepszeń i nowych możliwości, które w przyszłości postaramy się wykorzystać.

Czytaj więcej...

Unikalna kolekcja druków ulotnych

W Księgozbiorze Wirtualnym FIDES zakończyliśmy publikowanie unikalnej kolekcji współoprawnych druków ulotnych ze zbiorów Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Publikacja grupowa zawiera 67 druków z XVIII w., dotyczących głównie historii Polski, oraz oprawiony wraz nimi jeden rękopis. Łącznie wszystkie te publikacje liczą około 900 skanów. Ponieważ brak było ich pełnych opisów katalogowych, wprowadzone metadane mogą wymagać uzupełnień i poprawek, o które prosimy bibliotekarzy i historyków.

Czytaj więcej...

1000 publikacji w Księgozbiorze Wirtualnym

MiniaturkaW dniu 27 lipca br. liczba publikacji cyfrowych w Księgozbiorze Wirtualnym Federacji FIDES osiągnęła okrągły tysiąc. Tysięczną publikacją jest "Uniwersał względem Czopowego y Szelężnego" wydany przez Komisję Skarbu Koronnego Rzeczypospolitej dnia 23 maja 1775 roku. Ten niewielki stary druk pochodzi ze zbiorów Biblioteki Księży Misjonarzy w Krakowie, z unikalnego klocka zawierającego ponad 60 druków ulotnych z XVIII w.

Ten pierwszy tysiąc nasza biblioteka cyfrowa osiągnęła dopiero po pięciu latach działalności, co w porównaniu z innymi nie jest spektakularnym sukcesem, ale odzwierciedla realnie niewielkie możliwości Federacji. Niech będzie zachętą do dalszego rozwoju i do częstszego korzystania z niej.

Publikacje umieszczone w Księgozbiorze Wirtualnym są włączone do ogólnopolskiego systemu informacji o zbiorach bibliotek cyfrowych - Federacji Bibliotek Cyfrowych. Za pośrednictwem FBC są one z kolei dostępne w wyszukiwarce europejskiej multimedialnej biblioteki cyfrowej Europeana.

Czytaj więcej...

Wystawa w Bibliotece UPJPII

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II zaprasza na II część wystawy z cyklu "Jan Paweł II w zbiorach Biblioteki UPJPII" pt.: Błogosławiony Jan Paweł II przyjacielem dzieci i młodzieży. Wystawa będzie czynna od 7 lipca do 14 października br. od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 w budynku Biblioteki UPJPII przy ul. Bobrzyńskiego 10 w Krakowie. Zob. Plakat wystawy

Podkategorie