FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Archiwum

Federacja FIDES na Facebooku

Od dzisiaj można nas też znaleźć na Facebooku, pod pełną nazwą: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES. Dzięki temu może ożywią się nasze kontakty oraz poszerzy się grono użytkowników naszych serwisów. Zapraszam do "polubienia" naszej strony na Facebooku.

Dominikanie uruchomili bibliotekę cyfrową

Najcenniejsze i najbardziej poszukiwane pozycje z dominikańskich bibliotek udostępni biblioteka cyfrowa „Armarium”, która zainaugurowała swoje działanie w pierwszych dniach kwietnia br. Znajdą się w niej archiwalia, rękopisy, druki liturgiczne i czasopisma wydawane przez dominikanów - wszystko, co może zainteresować zarówno badaczy historii Zakonu Kaznodziejskiego i kultury polskiej, jak i osoby w inny sposób związane z dominikanami. Biblioteka dostępna jest pod adresem internetowym http://bc.dominikanie.pl

Czytaj więcej...

O ratowaniu „Vita Christi” Ludolfa z Saksonii

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki oraz Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy zapraszają na wystawę: O ratowaniu „Vita Christi” Ludolfa z Saksonii. Uratowany inkunabuł Vita Christi z 1485 roku można obejrzeć również w Księgozbiorze Wirtualnym Federacji FIDES.

Czytaj więcej...

Biblia Wujka w DBC

Od dzisiaj dzięki digitalizacji można w prosty sposób zapoznać się z bliska z pierwodrukiem najważniejszego staropolskiego katolickiego przekładu całego Pisma Świętego, jakim jest Biblia Wujka. W Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej opublikowana została właśnie cyfrowa kopia egzemplarza, przechowywanego w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Dzieło jest kompletne i dobrze zachowane. Pełny tytuł Biblii ks. Jakuba Wujka w języku staropolskim brzmi: Biblia To Iest Księgi Starego Y Nowego Testamentu, Według Łacińskiego przekładu starego, w kościele powszechnym przyiętego, na Polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone [...] Przez [...] Iakuba Wuyka [...]. Ks. Jakub Wujek (1541-1597) swój przekład całego Pisma Świętego ukończył w 1596 r., a ukazał się on drukiem po raz pierwszy dopiero w 1599 r. w Krakowie, już po śmierci tłumacza.

Poliglota antwerpska w Sieci

Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu opublikowała w Księgozbiorze Wirtualnym FIDES tom 7 tzw. Poligloty antwerpskiej, wydany w 1572 roku. Składa się on z dwóch części, wydrukowanych w przeciwległych kierunkach. Nowy Testament nosi tytuł: Novum Testamentum Graece : Cum vulgata interpretatione Latina Graeci contextus lineis inserta, zaś drukowany „od tyłu” Stary Testament - Hebraicorum Bibliorum Veteris Testamenti Latina interpretatio. Jak pisze ks. dr Rajmund Pietkiewicz, biblista z PWT we Wrocławiu, jest to wydarzenie bardzo ważne dla badaczy historii Biblii w okresie renesansu i reformacji.

Czytaj więcej...

Katalog bibliotek dominikańskich w NUKAT

Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie rozpoczęła w dniu 9 listopada br. współpracę z NUKAT (katalogiem centralnym polskich bibliotek naukowych i akademickich). Pierwsze rekordy pobrane przez bibliotekę są już opatrzone w katalogu NUKAT odnośnikami, kierującymi do jej własnego katalogu. Pomyślany jako wspólny katalog bibliotek dominikańskich w Polsce, obejmuje obecnie w całości zbiór książek i czasopism Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie, a także część księgozbiorów konwentów krakowskiego i warszawskiego. W przyszłości swoje księgozbiory będą dołączały doń systematycznie inne biblioteki klasztorów Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego. Katalog prowadzony jest w systemie Koha. Jego twórcą i administratorem jest o. Janusz Kaczmarek OP, dyrektor Biblioteki i członek komisji rewizyjnej Federacji "FIDES".

Otwarcie odnowionej Biblioteki Watykańskiej

Po trzech latach niedogodności wynikających z remontu, Biblioteka Watykańska zostanie ponownie otwarta 20 września.

Czytaj więcej...

Wersja angielska

Od dzisiaj prezentujemy wersję angielską nowych stron WWW FIDES (wejście z górnego menu). Pomyślana jest ona jako prezentacja polskich bibliotek kościelnych. Prosimy o nadsyłanie informacji i materiałów w języku angielskim (ewentualnie w innych językach) oraz o uzupełnienia linków do stron bibliotecznych czy katalogowych, mających wersję angielską.

Oferta digitalizacji i fumigacji zbiorów bibliotecznych

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu oferuje usługę digitalizacji i fumigacji zbiorów bibliotecznych. Poniżej przedstawiamy list, nadesłany przez ks. dr Andrzeja Barzyckiego, dyrektora Biblioteki.

Czytaj więcej...

Umowa pomiędzy FIDES a PWT we Wrocławiu

W dniu 26 maja 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Federacją Bibliotek Kościelnych „FIDES” a Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu, reprezentowanym przez jego rektora, ks. prof. Waldemara Irka. PWT zobowiązał się w niej do nieodpłatnego użyczenia miejsca w swojej serwerowni dla serwera FIDES, do objęcia go opieką administratora zatrudnianego przez PWT oraz do bezpłatnego dostępu do sieci Internet. Dzięki temu możemy udostępniać na naszym serwerze stale aktualizowane dane i zasoby biblioteczne, pochodzące ze zbiorów bibliotek członkowskich Federacji - zwłaszcza za pośrednictwem multiwyszukiwarki FIDKAR i Księgozbioru Wirtualnego (biblioteki cyfrowej). Jesteśmy przekonani, że zasoby te są niezbędnym uzupełnieniem działalności naukowo-dydaktycznej wszystkich wydziałów teologicznych w Polsce. Wyrażamy ogromną wdzięczność PWT we Wrocławiu i jego Rektorowi za zrozumienie i wsparcie działalności Federacji. Zob. tekst Umowy (plik PDF)

Podkategorie